Leiderschap

Coachend  leiderschap

Medewerkers krijgen en nemen steeds meer verantwoordelijkheid en daar past een coachende stijl van leidinggeven bij. Als leidinggevende voel je je verantwoordelijk voor je eigen motivatie en inspiratie en dit wil je ook ontwikkelen bij je medewerkers. Coachend Leiderschap traint je in het  vergroten van het zelfsturend en zelflerend vermogen van je medewerkers bij werkgerelateerde vraagstukken maar, ook op duurzame inzetbaarheid en op verzuim. Door te coachen komen de oplossingen en initiatieven komen uit je medewerker.

De basistraining Coachend Leiderschap bestaat uit 4 dagen en wordt op maat gemaakt. Het leren coachen van een team kan hierin ook aan bod komen. Bel Marjan voor een gesprek  06 520 585 57

Mindful Leiding geven

Mindfulness heeft leiders van nu veel te bieden. Uit recent onderzoek blijkt dat 87 % opmerkt rustiger te zijn en meer overzicht te hebben, 85% laat zich minder meeslepen door emoties en gedachtestromen, 84% kan beter luisteren naar zichzelf en anderen, 73 % voelt zich vitaler en zelfbewuster en 69 % kan meer balans houden in werk en privé.  Mindfulness oefen je door ervaringsleren. De sessies bestaan daarom uit het doen van oefeningen en het bespreken van de ervaringen hierbij: actie en reflectie. Ook de theorie komt aan bod; waarom werken de oefeningen zoals ze werken, wat is de dynamiek van jouw oude patronen en nieuwe keuzes in jouw manier van leiding geven? In tien weken (10 x 2,5 uur) leer je mindful leiding te geven.